Odmiana nazwisk w liczbie mnogiej

ODMIANA NAZWISK MAŁŻONKÓW, RODZEŃSTWA I RODZIN

W życiu codziennym, zwłaszcza w biorąc pod uwagę współczesne źródła pisane, bardzo rzadko spotykamy nazwiska w liczbie mnogiej. Być może ma to swoje uzasadnienie w potrzebie upraszczania życia. Powodów jednak takich praktyk może być o wiele więcej. Niezależnie od powodów – warto pamiętać, że, jeśli to tylko możliwe, nazwiska, które odmieniają się w liczbie pojedynczej, gdy zachodzi taka potrzeba należy odmieniać w liczbie mnogiej.

Liczbę mnogą stosuje się głównie w przypadku pisania bądź mówienia o osobach, które noszą to samo nazwisko – czyli w przypadku małżonków, rodzeństwa lub rodzin.

W przypadku wątpliwości, jak powinny brzmieć odmienione nazwiska w liczbie mnogiej – można przywołać odmianę rzeczowników osobowych, posiadających takie samo zakończenie (np. nazwisko zakończone na – ek odmienia się jak np. bratanek ; nazwisko zakończone na -us jak np. wiarus ; a nazwisko zakończone na -er jak np. fryzjer ).