Odmiana nazwisk na listach

„LUDZIE LISTY PISZĄ…”

Zasady używania nazwisk w listach – głównie w przypadku ich adresowania, ale także w ich treści – nie odbiegają od tych, które dotyczą adresowania kopert. Oznacza to, że nazwisk w liczbie pojedynczej używamy w mianowniku (Sz. P. Renata Wielkopolska), natomiast nazwiska w liczbie mnogiej podlegają odmianie.

Warto także wspomnieć, że w tego rodzaju korespondencji imię jest zawsze wymieniane przed nazwiskiem. Pisanie nazwiska przed imieniem dopuszczalne jest jedynie w dokumentach albo innych źródłach, w których ułożenie nazwisk w porządku alfabetycznym ma służyć ich szybkiemu odnalezieniu.