Odmiana nazwisk na zaproszeniach

Niektóre osoby jednak uważają, że bezpieczniej jest w treści zaproszenia nie podawać nazwisk. W tym celu używają tak przygotowanego tekstu zaproszeń, w którym nie istnieje konieczność wymienienia – a tym bardziej odmiany – nazwisk. Osoby zaproszone dowiadują się o tym, że zaproszenie jest adresowane właśnie do nich, dzięki umieszczeniu ich nazwiska na kopercie, gdzie należy pamiętać głównie o odmianie nazwisk w liczbie mnogiej.

PRZYGOTOWUJĄC ZAPROSZENIA

Przygotowując zaproszenia na uroczystości (ślub, chrzciny, Pierwsza Komunia św. itp.) należy pamiętać, żeby – jeśli to tylko możliwe – stosować odmienioną formę nazwiska osoby zapraszanej.

W przypadku zaproszeń na ślub, gdy zapraszającymi jest Para, powinna ona zastosować formułę zaproszenia lub zawiadomienia w trzeciej osobie liczby mnogiej (czyli „zapraszają” bądź „zawiadamiają”).

Nazwiska osób zaproszonych są odmieniane w bierniku (kogo?) czyli „zapraszają Panią Joannę Kowalską”, „zawiadamiają Państwa Bożenę i Piotra Nowaków”.

Jeśli jednak – zwłaszcza w przypadku nazwisk bardzo rzadkich – nie jesteśmy pewni, czy i jak się ono odmienia oraz jak wygląda jego poprawny zapis, lepiej zapisać je w formie nieodmienionej.