Odmiana nazwisk obcych

NAZWISKA OBCEGO POCHODZENIA

Coraz częściej mamy do czynienia z nazwiskami obcego pochodzenia. W większości przypadków stosujemy ich zapis w formie oryginalnej – chyba, że istnieje możliwość ich spolszczenia, co ma miejsce w przypadku niektórych nazwisk angielskich czy francuskich.
Nazwiska obcego pochodzenia, oprócz tych nieodmiennych, podlegają odmianie – zgodnie z wzorcem, który można do niego dopasować.
Istnieje wiele szczegółowych reguł, które dotyczą odmiany nazwisk obcego pochodzenia.
W razie jakichkolwiek wątpliwości można skorzystać z obszernych opracowań na ten temat dostępnych m. in. w Internecie.