Odmiana nazwisk dwuczłonowych

ODMIANA NAZWISK DWUCZŁONOWYCH

Nazwiska dwuczłonowe występują najczęściej w przypadku kobiet, które do nazwiska rodowego dodają nazwisko męża. Rzadziej zdarzają się mężczyźni z nazwiskami składającymi się z dwóch członów.

W korespondencji – a więc i w zaproszeniach – należy pamiętać o odmianie obydwu członów (np. gdy kobieta nosi dwa nazwiska, w tym jedno męża i nazywa się Barbara Przewoźna-Kowalska – to w zaproszeniu powinna znaleźć się forma „…Państwo Młodzi […] zapraszają Szanowną Panią Barbarę Przewoźną-Kowalską. Jeśli zaproszone jest małżeństwo, w którym jedno z małżonków (najczęściej kobieta) nosi nazwisko dwuczłonowe, można napisać „…Państwo Młodzi […] zapraszają Szanownych Państwa Barbarę Przewoźną-Kowalską i Mariana Kowalskiego”.